Γνωμοδότηση ΔΣΑ για τα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών έμμισθων δικηγόρων

Γνωμοδότηση εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τους έμμισθους δικηγόρους, στην οποία αποσαφηνίζεται ότι ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει το γραμμάτιο με εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ(20%) η οποία συμψηφίζεται με τις μηνιαίες κρατήσεις του ασφαλισμένου δικηγόρου. Ειδικότερα αναφέρει η γνωμοδότηση: «Το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εντολέα. Σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση του εντολέα να καταβάλει στον έμμισθο δικηγόρο του το γραμμάτιο αυτό, τότε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορούν να αναζητηθούν από τον δικηγόρο πειθαρχικές ευθύνες και κυρώσεις για τη μη έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί το αδίκημα της απιστίας εάν ο έμμισθος δικηγόρος αρνηθεί να προβεί στην όποια πράξη για την οποία απαιτείται έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών».
Η ως άνω γνωμοδότηση θα αποσταλεί από τον ΔΣΑ προς τις Διευθύνσεις Νομικών Υπηρεσιών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, Οργανισμών κλπ. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια