Χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια του Προγράμματος "Δικαιοσύνη" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε στις 4/7/2017, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιοσύνη», με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 25 Οκτωβρίου 2017. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εκπρόσωπο/ υπεύθυνο επικοινωνίας του αιτούντος οργανισμού/φορέα. Ποσό χρηματοδότησης: 2,632,000 ευρώ.
Σκοπός των υποστηρικτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι η υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας και πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται στενά με τον γενικό στόχο του προγράμματος, τα μέσα χρηματοοικονομικής στήριξης της αστυνομικής συνεργασίας, την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή το τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020).

Σχόλια