Θέση Νομικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και των Αυτοτελών Τμημάτων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κάλυψη θέσης Νομικού στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. Τυπικά προσόντα : Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 13 - Προϋπηρεσία στο δημόσιο με ενασχόληση στο αντικείμενο της θέσης, τουλάχιστον δύο ετών. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 27/6/2017 και ώρα 14:00 έως τις 4/7/2017 και ώρα 14:00. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου