Κύπρος: Το Πιστοποιητικό Apostille θα εκδίδεται πλέον και από τα ΚΕΠ

Κύπρος. To Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοίνωσε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από τις Eπαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, από τις 22 Μαΐου 2017 η υπηρεσία ΑPOSTILLE θα παρέχεται και από το προσωπικό των ΚΕΠ.
Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΠ δεν θα διενεργούνται πιστοποιήσεις ΑPOSTILLE επί εγγράφων ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, καθώς και επί πιστοποιητικών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και άλλων εταιρικών εγγράφων. Πρόσθετα, στα ΚΕΠ δεν θα διενεργούνται πιστοποιήσεις ΑPOSTILLE επί Ενόρκων Δηλώσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες πρέπει να αποτείνονται για πιστοποίηση τόσο στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, όσο και στο προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού. (πηγή: cylegalnews.com)

Σχόλια