Δύο (2) Υποτροφίες για Διδακτορικό Νομικής στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία ανακοινώνει δύο (2) υποτροφίες για Διδακτορικό για χρονικό διάστημα 3 ετών. Η πρώτη θέση αφορά στο ερευνητικό έργο με τον προσωρινό τίτλο «Persistence and change of regulatory cultures: A socio-legal analysis of regulatory regimes in the context of trade and investment agreements» και μεθοδολογικά, βασίζεται στην οικονομική ανάλυση των διεθνών εμπορικών σχέσεων.
Η δεύτερη θέση αφορά στο ερευνητικό έργο με τον προσωρινό τίτλο «The Finance Exception in TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)». Η διδακτορική διατριβή θα ενισχύσει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η πρόσβαση στη χρηματοπιστωτική αγορά συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις του TTIP και των δυνατοτήτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΤΤΙΡ μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Ποσό Υποτροφίας: €26,664 έως €32,508 ετησίως.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο Erasmus και το Erasmus School of Law μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.eur.nl/english/ και http://www.esl.eur.nl/. Ερωτήσεις μπορούν να αποσταλούν στον καθηγητή Klaus Heine, heine@law.eur.nl (διδακτορική θέση 1) και στον καθηγητή Amtenbrink, amtenbrink@law.eur.nl (διδακτορική θέση 2). Αιτήσεις μέχρι 6 Ιουλίου 2017.

Σχόλια