Έρχεται το Διαδικτυακό Δικαστήριο: Σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική επίλυση αστικών υποθέσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αγγλία πιλοτικό πρόγραμμα για τη δοκιμή του νέου διαδικτυακού δικαστηρίου με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη του Ιουλίου. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαδικασίας Αστικών υποθέσεων του περασμένου Απριλίου, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, έχουν εκπονηθεί σχέδια κανονισμών παράλληλα με την τεχνολογία πληροφορικής που θα επιτρέψει τη διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω διαδικτύου.
Την προηγούμενη χρονιά ο Δικαστής Briggs  είχε προτείνει σημαντικές αλλαγές στη δομή των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας τριών σταδίων για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών.
Τα πρακτικά της επιτροπής αναφέρουν ότι οι κανόνες για το διαδικτυακό δικαστήριο καταρτίζονται με τρόπο «φιλικό προς τον χρήστη» που διαφέρει από τους υφιστάμενους κανόνες πολιτικής δικονομίας και με απλούστερη γλώσσα που απευθύνεται στον διάδικο αυτοπροσώπως.
Οι περιπτώσεις που θα μπορούν να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, θα περιορίζονται σε συγκεκριμένες αξιώσεις κάτω από £ 10.000, με τους χρήστες να μπορούν να εισάγουν μόνο μία υπόθεση τη φορά.
Οι χρήστες θα προσκαλούνται στο πιλοτικό πρόγραμμα και οι ενάγοντες και οι εναγόμενοι θα ενθαρρύνονται να παραμείνουν στο διαδικτυακό σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ η επιτροπή διαβεβαίωσε ότι οι χρήστες θα γνωρίζουν ότι εισέρχονται από την αρχή σε πιλοτική εφαρμογή ως ελεγχόμενη ομάδα και θα μπορούν να την εγκαταλείπουν ανά πάσα στιγμή.
Στα πρακτικά αναφέρεται ότι ο Επαρχιακός Δικαστής Lethem εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το κόστος και πιθανή άνιση μεταχείριση, εάν τα έξοδα δεν είναι τα ίδια ή λιγότερα σε σχέση με το υφιστάμενο κρατικό σύστημα «Make a Claim Online (MCOL)».
Υπήρχαν επίσης ερωτηματικά σχετικά με το αν το online δικαστήριο θα ορίσει ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λεπτομερή στοιχεία της αξίωσης. Παρόλο που η πιλοτική εφαρμογή δεν θα θέσει το ίδιο όριο με το MCOL, το οποίο περιορίζει τους χρήστες σε 1.080 χαρακτήρες, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τους πιθανούς περιορισμούς από το λογισμικό.
Το online δικαστήριο θα είναι προαιρετικό και για τις δύο πλευρές θα είναι διαθέσιμη βοήθεια και για τα δύο μέρη είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
Τα σχέδια του Δικαστή Briggs περιελάμβαναν τρία στάδια για τη διεξαγωγή μιας υπόθεσης: Μια αυτοματοποιημένη ταξινόμηση για τη διαπίστωση της αξίας της αγωγής, τη συνδιαλλαγή και τη διαχείριση περιπτώσεων με τη συμμετοχή ενός εκπαιδευμένου υπαλλήλου, και τέλος την επίλυση ενώπιον δικαστή εάν είναι απαραίτητο. Το δικαστήριο θα χρησιμοποιεί έγγραφα στην οθόνη, τηλεφωνικά, με βίντεο ή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. (lawgazette/ legalnews24.gr)

Σχόλια