Παράνομες οι πράξεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Κύπρου που δεν αναγνώρισαν την προϋπηρεσία εργαζομένων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, δεχόμενο τις προσφυγές δύο εργαζομένων και ακυρώνοντας τις αποφάσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με τις οποίες είχε απορρίψει το αίτημα του πρώτου για αναγνώριση της υπηρεσίας του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγούμενη αρχαιότητα και του δεύτερου για αναγνώριση της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για σκοπούς προαγωγής.
Στην πρώτη υπόθεση, ο εργαζόμενος υπέβαλε αίτημα με επιστολή ζητώντας από την ΕΔΥ να αναγνωριστεί για σκοπούς αρχαιότητας η προηγούμενή του υπηρεσία από το 2001 μέχρι το 2006 στο Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας (Department of Education and Skills). Το αίτημά του εξετάστηκε από την ΕΔΥ σε συνεδρία κατά την οποία αποφασίστηκε… Διαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Σχόλια