Καταδίκη των δικηγόρων η αλλαγή βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον ΔΣ Πειραιά

Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά:
"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά τη συνεδρίασή του στις 09/05/2017, ασχολήθηκε με τη συμφωνία της Κυβέρνησης και των δανειστών για τη δεύτερη αξιολόγηση, στην οποία για πρώτη φορά γίνεται διάκριση μεταξύ του φορολογητέου εισοδήματος και του εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και αλλάζει η βάση υπολογισμού των τελευταίων.
Ενώ  μέχρι σήμερα τόσο το φορολογητέο εισόδημα όσο και αυτό επί του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές προέκυπτε μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, πλέον, αρχής γενομένης από το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του μικτού εισοδήματος χωρίς δηλαδή να γίνεται αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους.
Είναι τραγικό ότι πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι του ασφαλιστικού νόμου, η Κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε μέτρα ελάφρυνσης, είναι έτοιμη να νομοθετήσει νέες επαχθείς ρυθμίσεις που διογκώνουν ακόμη περισσότερο τις εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές που έχει θεσμοθετήσει, οι οποίες μάλιστα, αναμένεται,  για όλους ανεξαιρέτως, να αυξηθούν κατακόρυφα μετά τη λήξη της προβλεφθείσας τετραετούς μεταβατικής περιόδου.
Η αλλαγή βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί μέτρο καταδίκη για το σύνολο των δικηγόρων, καθώς έρχεται να προστεθεί στον εξοντωτικό ΦΠΑ και στις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στην τεράστια αύξηση του κόστους προσφυγής στη Δικαιοσύνη και άσκησης της δικηγορίας (αναβολόσημα, παράβολα ενδίκων  μέσων, αύξηση μεγαρόσημου, επιβολή μηχανημάτων POS με σκανδαλώδη τραπεζική προμήθεια κλπ), τα οποία στην πράξη επιβαρύνουν τους ίδιους τους δικηγόρους.
Το μέτρο αυτό προστίθεται σε μία σειρά απαράδεκτων  κυβερνητικών ρυθμίσεων τα οποία οδηγούν σε πλήρη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος, καθώς ο δικηγόρος πλέον αντιμετωπίζεται ωσάν να ασκεί εμπορική δραστηριότητα και όχι ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, οι δε πελάτες του ως καταναλωτές και όχι ως πολίτες που, έχοντες ανάγκη εννόμου προστασίας, ασκούν ένα θεμελιώδες συνταγματικό τους δικαίωμα.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών προσβάλλει καίρια τους οικονομικά αδύναμους δικηγόρους και τους οδηγεί σε ακούσια έξοδο από τον κλάδο.
Κατόπιν αυτών, καλεί την Κυβέρνηση να μη προχωρήσει στην επιβολή της αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών κάνοντας ακόμα πιο απελπιστική τη θέση των συναδέλφων".

Σχόλια