Μεγάλη αύξηση των αναφορών στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Η πλειοψηφία αφορά λογαριασμούς ΔΕΚΟ και Τράπεζες. Τί αναφέρει η Ετήσια Έκθεση για το 2016

Δημοσιεύθηκε από τον Συνήγορο του Καταναλωτή η Ετήσια Έκθεση για τα πεπραγμένα του έτους 2016. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, ο αριθμός των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή το 2016 ανήλθε σε 7.067, ιδιαίτερα αυξημένος κατά 31,2% σε σχέση με το 2015. Επίσης, αυξημένος κατά 8% εμφανίζεται ο αριθμός των αναφορών (542) που δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, που ανήκει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή. 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών που δέχθηκαν ο Συνήγορος του Καταναλωτή από την ίδρυσή του και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή από την έναρξη λειτουργίας του. Αθροιστικά, ο αριθμός των αναφορών της Αρχής διαμορφώθηκε σε 7.609. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με το 2010, χρονιά εισόδου της χώρας στη μακρά περίοδο της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης, υπήρξε υπερδιπλασιασμός του αριθμού των αναφορών.
Το σύνολο των εμπορικών κλάδων παρουσίασαν αύξηση του αριθμού των αναφορών το 2016 σε σχέση με το 2015. Σημαντικότερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι της ενέργειας- ύδρευσης (60,6%), των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (36,4%) και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (35,1%), οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών και, επομένως, αντικατοπτρίζουν σαφέστατα τις άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήματά τους. 
Την ίδια στιγμή, ο μόνος εμπορικός κλάδος που εμφάνισε μείωση κατά 17,3% των αναφορών που δέχτηκε το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι οι υπηρεσίες αναψυχής, γεγονός που επιβεβαιώνει όχι μόνο τη μεγάλη δυσπραγία των πολιτών, αλλά και τη δραστική αλλαγή προτεραιοτήτων στην καθημερινότητά τους που έχει επιβάλει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
Η επίλυση των καταναλωτικών διαφορών αρμοδιότητας της Αρχής ανήλθε σε 82,53%, ποσοστό οριακά αυξημένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια (82,04% το 2015 και 81,4% το 2014). Παρά την τεράστια αύξηση του αριθμού των αναφορών, υπήρξε μείωση του μέσου χρόνου επίλυσης, ο οποίος δεν ξεπερνά τις 82 ημέρες (85 ημέρες το 2015).
Οι αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβλήθηκαν κατά 59,1% από άνδρες και κατά 40,9% από γυναίκες. Οι περισσότεροι προσφεύγοντες προήλθαν από τα αστικά κέντρα (65,7% των αιτήσεων υποβλήθηκαν από καταναλωτές που διαμένουν στην Αττική και το 10,3% από διαμένοντες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης).
Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) έχει πλέον παγιωθεί ως ο δημοφιλέστερος τρόπος αποστολής αναφορών και, γενικότερα, επικοινωνίας των πολιτών με τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Δείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης εδώ και Σύνοψη της Έκθεσης εδώ

Σχόλια