Αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου στην υπ' αρ 255/12.05.2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε την Αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης από τα καθήκοντά τους την 17η Μαϊου 2017, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και τη νομοθέτηση νέων φορολογικών μέτρων, που πλήττουν ακόμη περισσότερο τους δικηγόρους, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή των δικηγόρων την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017
Ανακοινώνεται το πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 έχει ως εξής:
Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις(Διοικητικά)-Αυτόφωρα(κρατούμενοι)
Παραγραφές - Προθεσμίες
Αναστολές πλειστηριασμών
Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α' βαθμό και επταετία σε β' βαθμό .
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
Υπενθυμίζεται  ότι:
Σύμφωνα με την με αριθμό 117/16.10.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. κατά την διάρκεια της αποχής των δικηγόρων, δεν υπάρχει επιτροπή χορήγησης αδειών στον Δ.Σ.Θ. και οι δικηγόροι οφείλουν να εφαρμόζουν το πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ.3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής. (dsth.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr