Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων.
Στο πλαίσιο αυτό χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για: μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Οι υποτροφίες αυτές διάρκειας 10 μηνών περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 9η Μαΐου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια