Εισπρακτικές εταιρίες: Ποινική δίωξη μόνο για πλημμέλημα

Ποινική δίωξη για παράνομη χρήση αρχείων προσωπικού χαρακτήρα (πλημμέλημα) σε βάρος εκπροσώπων ή υπαλλήλων έξι εισπρακτικών εταιρειών και δύο τραπεζών, ασκήθηκε από την Εισαγγελέα που διενεργούσε έρευνα για
τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι εισπρακτικές δεν είχαν δηλωθεί ως όφειλαν στο μητρώο Καταναλωτή, συνεπώς δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία των δανειοληπτών. Αντικείμενο της έρευνας ήταν 17 δικηγορικά γραφεία και άλλες 23 εισπρακτικές εταιρείες, για τις οποίες ωστόσο προέκυψε ότι είχαν συμβάσεις με τις τράπεζες, με τις οποίες νομίμως είχαν στην κατοχή τους ονόματα, τηλέφωνα και προσωπικά στοιχεία οφειλετών.
Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι οι εισπρακτικές εταιρείες εφόσον τηρούν τους κανόνες, νομίμως λειτουργούν και ζητούν τα οφειλόμενα εκ μέρους τραπεζών, νομίμως τηλεφωνούν και αξιώνουν εξόφληση  και νομίμως κατέχουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών των τραπεζών.
Η έρευνα για τις εισπρακτικές εταιρείες άρχισε το 2008 μετά από μήνυση του ΔΣΑ και καταγγελίες εκατοντάδων πολιτών, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες δεν τηρούν το νόμο που προβλέπει ότι μπορούν να τους τηλεφωνούν μόνο συγκεκριμένες ώρες της μέρας, να μην ενημερώνουν τρίτους για την οφειλή του δανειολήπτη και να μην καλούν σε επαγγελματικό τηλέφωνο.
Η εισαγγελέας έκρινε ότι τα τηλεφωνήματα από τις εισπρακτικές εταιρείες δεν συνιστούν κακουργηματική εκβίαση των οφειλετών, καθώς «δεν προκύπτει ότι οι εταιρείες επεδίωκαν παράνομο όφελος από την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες αλλά είχαν το δικαίωμα να ζητούν τα οφειλόμενα».
Η εισαγγελική λειτουργός ζητεί να αρχειοθετηθούν οι καταγγελίες των πολιτών και του Δικηγορικού Συλλόγου για το κακούργημα της εκβίασης, όπως και για τα αδικήματα της απάτης κατ' εξακολούθηση, της αντιποίησης δικηγορικού επαγγέλματος και της παράνομης βίας.Το εάν θα αρχειοθετηθεί το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας θα αποφασίσει η Εισαγγελέας Εφετών. (naftemporiki.gr)

Σχόλια