Όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας των δικαστών χωρίς συνταγματική αναθεώρηση αποφάσισε η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Ομόφωνα οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου αποφάσισαν στην Διοικητική Ολομέλεια της 8ης Φεβρουαρίου 2017, ότι μόνον στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να τεθεί θέμα αύξησης των ορίων ηλικίας για τους ανώτατους δικαστές. Οι εισαγγελείς απέρριψαν την θέση
ότι είναι δυνατόν, τώρα με νομοθετική η άλλη ρύθμιση να λυθεί το θέμα.
Συγκεκριμένα οι ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί περιλαμβανομένης και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου αποφάσισαν ότι :
"Η Ολομέλεια ομόφωνα εκφράζει την άποψη ότι τυχόν αύξηση των ορίων ηλικίας των Δικαστικών Λειτουργών μπορεί να γίνει στα πλαίσια αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος κατ΄άρθρο 110 αυτού, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται και το άρθρο 88παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγματος".
Συνολικά στη Διοικητική Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έλαβαν μέρος 12 ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί από τους 17 που υπηρετούν στην Εισαγγελία, με πέντε από αυτούς να απουσιάζουν δικαιολογημένα για λόγους υγείας η υπηρεσιακούς λόγους.
Με δεδομένη την ομόφωνη απόφαση των ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών που απέρριψαν το ενδεχόμενο ρύθμισης στον παρόντα χρόνο του θέματος παρατάσεως των ορίων ηλικίας των δικαστικών, όπως είχε τεθεί δημόσια αλλά και προς δικαστική κρίση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, τοποθετήθηκαν και για την μελλοντική περίπτωση, όποτε η συνταγματική αναθεώρηση δρομολογηθεί και γίνει.
Σε αυτή την περίπτωση έξι  εισαγγελικοί λειτουργοί εξέφρασαν την άποψη  ότι-στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης και όχι τώρα-  πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας των δικαστικών, ενώ άλλοι έξι υποστήριξαν ότι το θέμα αυτό τώρα είναι άκαιρο και επιφυλάχθηκαν να εκφέρουν γνώμη όταν η αναθεωρητική λειτουργία θα είναι ζώσα. (dsa.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου