Διαμονή, επιμέλεια και επικοινωνία του παιδιού κατά το Εσωτερικό και το Διεθνές Δίκαιο

Η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση την 9η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60 (1ος όροφος), Αθήνα, με θέμα: «Διαμονή,
επιμέλεια και επικοινωνία του παιδιού κατά το Εσωτερικό και το Διεθνές Δίκαιο» και εισηγητές: την κα Δήμητρα Παπαδοπούλου – Κλαμαρή, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, Εφέτη. Δείτε την πρόσκληση εδώ

Σχόλια