Ειδική έκθεση για τη Δικαιοσύνη στην Κύπρο: Τί εισηγείται για σύγκρουση συμφερόντων και κώδικα δεοντολογίας δικαστών

Δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την GRECO (Group of States Against Corruption) η Έκθεση Αξιολόγησης για την Πρόληψη της διαφθοράς αναφορικά με τα μέλη της βουλής, των δικαστών και των εισαγγελέων στην
Κύπρο, όπου αποτυπώνονται ενδιαφέροντα πορίσματα για την κατάσταση της δικαιοσύνης. Σχετικά με τους δικαστές, η Ομάδα Αξιολόγησης της GRECO (GET) πιστεύει ότι η παρούσα σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, παρά το ότι παρουσιάζει ένα αξιέπαινο βαθμό ανεξαρτησίας από τις εκτελεστικές και νομοθετικές εξουσίες, θα επωφελείτο από μία πιο ευρεία αντιπροσώπευση του δικαστικού σώματος εάν απαρτίζετο και από μερικούς δικαστές κατώτερων δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, η GET εισηγείται όπως η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να υποβληθεί σε διαδικασία αναστοχασμού εξετάζοντας την αντιπροσώπευση εντός του  δικαστικού σώματος ως μέσο αποφυγής πιθανών ή θεωρητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων εντός του Συμβουλίου. Διαβάστε τη συνέχεια στο cylegalnews.com

Σχόλια