Αντιποίηση Δικηγορικού Επαγγέλματος: Δεκτά τα Ασφ.Μέτρα του ΔΣ Ρεθύμνου

Δεκτή έγινε από το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων του Δ.Σ. Ρεθύμνου κατά φυσικού και νομικού προσώπου που αντιποιούνταν το Δικηγορικό λειτούργημα. Όπως αναφέρεται στην υπ’αρ.110/2016 απόφαση, «πιθανολογήθηκε ότι ο
πρώτος των καθ’ ων προέβαινε στην σύνταξη και υπογραφή εξωδίκων δηλώσεων για λογαριασμό των εντολέων του, οι οποίες φέρουν, στην πρώτη σελίδα τους, το ανωτέρω λογότυπο της δεύτερης των καθ’ ων, υπογράφοντας ως Νομικός και Πολιτικός Επιστήμονας - Δημοσιολόγος, συντάσσοντας παράλληλα και την παραγγελία προς επίδοση αυτών… όπως επίσης παρίστατο, συνέτασσε και κατέθετε υπομνήματα ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, σε εργατικές διαφορές, για λογαριασμό εντολέων του… εξέδιδε δε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, με την αιτιολογία «παροχή υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής»… Επιπλέον, ο ίδιος ο πρώτος των καθ’ ων, εμφανίστηκε ως νομικός εκπρόσωπος και νομικός σύμβουλος του ΙΝ.ΚΑ Κρήτης και ενός δανειολήπτη - μέλους του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κρήτης, παραχωρώντας συνέντευξη υπό την ιδιότητά του αυτή, δημοσιευθείσα στις 12/6/2014, στην ιστοσελίδα GOODnet.gr, μιλώντας εκτενώς επί του νομικού ζητήματος της υπόθεσης, στην οποία μάλιστα συνέντευξη ο ίδιος ομολογεί ότι παραστάθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα, εκπροσωπώντας τους εντολείς του, μαζί με τους νομικούς συμβούλους της αντίδικης πλευράς…»
Το δικαστήριο έκρινε ότι «ως πρόσφορα ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να διαταχθούν τα εξής : η απαγόρευση στους καθ’ ων να παρέχουν οποιαδήποτε φύσεως νομική - δικηγορική υπηρεσία, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδιοι είναι οι δικηγόροι και η απαγόρευση διαφήμισης από την δεύτερη των καθ’ ων νομικών υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η τελευταία και μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης facebook, τελώντας σε αναπόσπαστη σχέση με την ύπαρξη της, καθώς είναι αυταπόδεικτος ο άμεσος και επικείμενος κίνδυνος επέλευσης ζημίας σε βάρος του αιτούντος, του προσθέτως παρεμβαίνοντος αλλά και των δυνητικών εντολέων προς τους οποίους απευθύνονται οι καθ' ων, παραπλανώντας τους». Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου