Υποτροφία για Νομικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Άμστερνταμ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ προσφέρει μία θέση για μεταδιδακτορική έρευνα στο Διεθνές ή Ιδιωτικό Δίκαιο, ή συνδυασμό αυτών. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναπτύξει το έργο του στα πλαίσια του ερευνητικού τομέα προτεραιότητας της Σχολής
«Δίκαιο και Δικαιοσύνη σε διασυνοριακό επίπεδο» ο οποίος είναι σύμπραξη τριών κέντρων – του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Αμστερνταμ, του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου του Άμστερνταμ και του Κέντρου Σπουδών του Ευρωπαϊκού Δικαίου Συμβάσεων. Ο μηνιαίος μισθός θα κυμαίνεται από 2.552 ευρώ έως 5.330 ευρώ. Αιτήσεις μέχρι 15 Μαρτίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια