Υγειονομικοί κίνδυνοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Εστίες υγειονομικών κινδύνων και προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του συγκροτήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών εντοπίστηκαν σε επιθεώρηση που έγινε ύστερα από πρωτοβουλία του ΔΣΑ, τα οποία εγείρουν ζητήματα ασφαλείας. Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε
Έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατρό του ΔΣΑ και παραδόθηκε στον ΔΣΑ στις 11.11.2016. Η ως άνω έκθεση εστάλη αρμοδίως στις 14.11.2016 στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους Προϊστάμενους του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Κατόπιν αυτού, στις 23.11.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Γεώργιο Σάρλη, παρόντος του Προϊστάμενου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Ελευθέριο Γεωργίλη.
Αφού επιβεβαιώθηκαν οι διαπιστώσεις της Έκθεσης, κατέστη απολύτως σαφής ο επείγων και επιτακτικός χαρακτήρας επίλυσης του προβλήματος.
Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί, διασφαλίζοντας τα αναγκαία κονδύλια,  η δε Διοίκηση του Πρωτοδικείου δεσμεύθηκε να τα αξιοποιήσει προς το σκοπό επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. (dsa.gr)

Σχόλια