Επιλέχθηκε η ομάδα φοιτητών Νομικής Θράκης για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης

O Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Θράκης ανακοίνωσε την ομάδα φοιτητών που επελέγη για να συμμετάσχει στην Εικονική Δίκη Διεθνούς Δικαίου στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών στην Χάγη (Ολλανδία) τον Μάιο του 2017, η οποία αποτελείται από τους 1) Πασχάλη Χατζόπουλο, 2) Γερασούδη Ελένη, 3) Μαυρίδου Αθηνά και 4) Ψαρομηλίγκου Μαρία Δέσποινα. Αναπληρωματικό Μέλος : Γκαρούτσος Νίκος. Ο θεσμός της εικονικής δίκης έχει ως στόχο την πρακτική εκπαίδευση
των φοιτητών των Νομικών Σχολών σε όλο τον κόσμο σε ζητήματα τόσο σύγχρονα όσο και ιστορικά και στοχεύει και στην καλλιέργεια της συνεργασίας, προσόν που προϋποθέτει ο απαιτητικός και πολυδιάστατος ρόλος που καλούνται να υιοθετήσουν στο κοντινό μέλλον όλοι οι απόφοιτοι των Νομικών Σχολών.Εικονικές δίκες οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του εκάστοτε πανεπιστημίου είτε στο πλαίσιο μεγάλων διαγωνισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έναν τέτοιο διαγωνισμό αποτελεί και ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης JESSUP MOOT COURT INTERNATIONAL COMPETITION στο πεδίο του διεθνούς δικαίου.

Σχόλια