Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης από το Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσφέρει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ.) εδώ και ένα έτος, κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, το οποίο, όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία σε συνεργασία με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Όπως σημειώνεται, η ομαδική αυτή ασφάλιση, που παρέχεται χωρίς καμία επιπλέον εισφορά στα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ., προσφέρει πληρέστατη κάλυψη στον κλάδο της υγείας, ακόμα πιο
βελτιωμένη σε σχέση με αυτή του παλιού υγιούς Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ενδεικτικά: κάλυψη επισκέψεων σε ιατρούς, παροχή δικτύου συνεργαζόμενων ιατρών - κλινικών, κάλυψη νοσηλείας σε κλινικές, κάλυψη αμοιβής χειρούργου - αναισθησιολόγου, διαγνωστικές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές κλπ), ασφάλιση σοβαρής ασθένειας - ζωής κλπ., βλ. αναλυτικά πίνακα παροχών - καλύψεων στην ιστοσελίδα www.tadith.gr). Έτσι, το τεράστιο κενό που δημιουργείται στην ασφάλιση υγείας των συναδέλφων, έρχεται να καλύψει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης του Τ.Α.ΔΙ.Θ., παράλληλα με τις λοιπές παροχές που εξακολουθεί να προσφέρει στα μέλη του (π.χ. οδοντιατρικές εργασίες, επίδομα τοκετού κλπ.). Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα ένταξης και εμμέσων μελών στο παραπάνω πρόγραμμα. Εξυπακούεται ότι, παράλληλα, τα μέλη του Ταμείου θεμελιώνουν το δικαίωμά τους και για τον κλάδο πρόνοιας (εφάπαξ). Διαβάστε το ενημερωτικό έγγραφο εδώ

Σχόλια