Σύσταση του ΣτΚ προς τη ΔΕΔΔΗΕ η οποία ζητάει υπέρογκο ποσό για αποκατάσταση μετρητή

Σύσταση απηύθυνε ο Συνήγορος του Καταναλωτή προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καθώς η τελευταία αξιώνει την καταβολή 228 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αποκατάσταση της λειτουργίας μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος από πελάτη-καταναλωτή. Ο ΣτΚ έχει επισημάνει ότι κατά την κατάρτιση της άνω ενιαίας τιμολογιακής πρακτικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: α) Η χρέωση του Πελάτη μόνο με 58 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο της εργασίας επανατοποθέτησης μονοφασικού μετρητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Λ.Δ5ΗΛ/Β
/Φ1.10/6636/2007 ΦΕΚ Β 440/2007, για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών σύνδεσης με το σύστημα), εφόσον η αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη και β) Η χρέωση του Πελάτη με 39 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο του μετρητή, όπως προβλέπεται από το ισχύον συμβατικό πλαίσιο (βλ. τιμοκατάλογο υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Σύμφωνα με το Συνήγορο του Καταναλωτή, η αξίωση μη νόμιμης οφειλής με την απειλή της διακοπής της ηλεκτροδότησης, συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική η οποία πραγματοποιείται με κατάχρηση επιρροής, εμποδίζοντας τη συναλλακτική ελευθερία του καταναλωτή ως προς την καταβολή του τιμήματος, ενώ είναι και αντίθετη και με τις επιταγές της καλής πίστης και τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους κινδύνους και τη διατάραξη που προκαλείται στην σωματική, ψυχική, ηθική, κοινωνική και οικονομική υπόσταση του καταναλωτή, συνιστώντας έτσι τόσο αθέμιτη εμπορική πρακτική όσο και αδικοπραξία (βλ. άρθρο 5 Σ, 57, 281, 288, 914, 932 ΑΚ και άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, βλ 579/2003 Εφ Πατρών). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια