Μαστροπεία: Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ.3 ΠΚ

ΑΠ 33/2016 (ποιν.) Μαστροπεία: Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ.3 ΠΚ. Προαγωγεία στην πορνεία νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο (με παροτρύνσεις, πιέσεις, συστάσεις κλπ) και με οποιαδήποτε μέσα (με παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ), παρακίνηση της γυναίκας, που δεν είναι ακόμη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσας ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει τούτο. Δράστης μπορεί να είναι είτε
άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας, ενήλικη δηλαδή ή και ανήλικη.
“Kατά τη διάταξη του αρ. 349 παρ.3 εδ.α' του ΠΚ, "όποιος κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία, προάγει στην πορνεία γυναίκες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δέκα οκτώ μηνών και μη χρηματική ποινή". Η αναφερόμενη διάταξη δεν έχει θιγεί με το αρ. 7 του Ν. 3064/2002 και απλώς προστέθηκε εδ. 2, που προβλέπει την τέλεση της πράξεως από υπάλληλο, ως επιβαρυντική περίσταση. Προαγωγεία στην πορνεία νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο (με παροτρύνσεις, πιέσεις, συστάσεις κλπ) και με οποιαδήποτε μέσα (με παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ), παρακίνηση της γυναίκας, που δεν είναι ακόμη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσας ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει τούτο. Δράστης μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας, ενήλικη δηλαδή ή και ανήλικη. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες θύματα (ούτε από τη χρήση του όρου "γυναίκες" προκύπτει το αντίθετο), ούτε επίσης η γυναίκα να είναι "αμέμπτων" ηθών ή ανήλικη. Είναι όμως αναγκαίο, να μην είναι αυτή ήδη πόρνη, υπό την έννοια που αναφέρεται παρακάτω. Η άποψη ότι αρκεί και η παρακίνηση της ήδη εταιριζόμενης γυναίκας, να συνεχίσει τηδραστηριότητά της αυτή, δεν έχει επικρατήσει.
Στοιχείο επομένως του εγκλήματος της μαστροπείας είναι, η προαγωγεία στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη πόρνη. Πορνεία είναι η παράδοση του ιδίου σώματος, σε περισσότερα πρόσωπα άνευ εκλογής, για σαρκική επαφή, έναντι χρηματικής ή άλλης υλικής αμοιβής. Η προαγωγεία στην πορνεία, πρέπει επίσης να γίνεται κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία ή και από τα δύο αυτά. Κατ' επάγγελμα άσκηση της μαστροπείας υπάρχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός αυτού για τον πορισμό εισοδήματος, αρκεί δε το όφελος του δράστη και από μία μόνο γυναίκα. Δεν απαιτείται η απόδειξη και αναφορά στην απόφαση του συγκεκριμένου προσώπου, στο οποίο παρέχεται έναντι αμοιβής η σαρκική ηδονή. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και τη θέληση των στοιχείων της πράξεως, αρκεί δε και ο ενδεχόμενος δόλος. [Α.Π. 1326/2014, Α.Π.250/2013].
Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Ναυπλίου …δέχθηκε, ανελέγκτως, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, κατά πιστή μεταφορά: "Ο α' κατηγορούμενος (νυν αναιρεσείων), ως ιδιοκτήτης επιχείρησης και ο β' ως υπεύθυνος καταστήματος "...", προήγαγαν στην πορνεία τις δύο εργαζόμενες, ως σερβιτόρες, στο κατάστημα αυτό Ι. Τ. και Α. Μ. και ειδικότερα, είχαν διαμορφώσει στο ως άνω κατάστημα, ξεχωριστό χώρο, σε μία γωνία, πίσω από ξύλινα κάγκελα και γλάστρες με φυτά, όπου συνευρίσκοντο ερωτικά με πελάτες του καταστήματος, αφού πρώτα στους τελευταίους καταβαλόταν το αντίτιμο των 100 ευρώ για κάθε κοπέλα. Περαιτέρω από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι οι ως άνω εργαζόμενες ήταν ήδη πόρνες πριν προσληφθούν στην παραπάνω επιχείρηση.
Συνεπώς, πρέπει, απορριπτομένου σχετικού ισχυρισμού των κατηγορουμένων, περί μετατροπής της κατηγορίας, σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας, να κηρυχθούν αυτοί ένοχοι και οι δύο της αποδιδόμενης σ' αυτούς αξιόποινης πράξης, καθόσον από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι ο α' κατηγορούμενος δεν είχε καμμία συμμετοχή στην πράξη και ότι τυπικά είχε εκδοθεί επ' ονόματί του η άδεια λειτουργίας...".
Ακολούθως το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους κατηγορουμένους του ότι: "Στην.., στις 8 Φεβρουαρίου 2008 από κοινού ενεργώντας, κατ' επάγγελμα προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες και συγκεκριμένα ως ιδιοκτήτης καταστήματος ο α' και υπεύθυνος καταστήματος ο β' κατηγορούμενος με την επωνυμία "..." προήγαγαν συστηματικά στην πορνεία τις εργαζόμενες ως σερβιτόρες στο κατάστημά τους, τις οποίες υποχρέωναν αφού κατανάλωναν ποτά με τους πελάτες τους, να συνευρίσκονται ερωτικά με πελάτες εντός του καταστήματος σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο, αντί χρηματικού ποσού. Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία υποχρέωσαν την Ι. Τ. και Α. Μ., να συνευρεθούν ερωτικά με τους ευρισκομένους σε διατεταγμένη υπηρεσία αστυνομικούς Β. Γ. και Π. Τ., οι οποίοι τους κατέβαλαν συνολικά το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και για τις δύο, από το οποίο μέρος αυτού θα παρακρατούσαν οι ίδιοι ως εργοδότες και το υπόλοιπο θα κατέβαλαν σ' αυτές με αμοιβή τους". Τέλος το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό των κατηγορουμένων για αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ.2, περ.ε' ΠΚ, δηλαδή του ότι οι κατηγορούμενοι συμπεριφέρθηκαν καλά, για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη τους.
Με αυτά που δέχθηκε το άνω δίκασαν δικαστήριο, σε συνδυασμό σκεπτικού και διατακτικού που αλληλοσυμπληρώνονται, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αναφορικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος μαστροπείας κατ' επάγγελμα, για το οποίο καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες, αφού εκθέτει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, όλα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία κατά την ανέλεγκτη κρίση του αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς και τους νομικούς συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 α', 27 παρ. 1, 349 παρ. 3 εδ.α', του Π.Κ., τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, με ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες…» (areiospagos.gr)

Σχόλια