Σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής & της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στα γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ( Ακαδημίας 60). Τα θέματα προς συζήτηση είναι: 1) Ενημέρωση, 2) Παρεπόμενα της απόφασης για σύσταση επαγγελματικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης, 3) Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4) Στάση του δικηγορικού σώματος μετά την 15η.9.2016 και 5) Ενημέρωση από Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων
ΔΣΑ Βασίλη Μανιό για θέματα Πληροφορικής, ενδιαφέροντος της Ολομέλειας.
Την ίδια ημέρα στις 14.30 στο ίδιο μέρος θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

Σχόλια