Αποτελέσματα Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εφετείου Αθηνών τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Περιόδου 2016. Οι επιτυχόντες είναι συνολικά 369 ενώ 32 συνολικά υποψήφιοι δεν κατάφεραν να περάσουν τις εξετάσεις. Δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και μη επιτυχόντες εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου