Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Εκλογικός Νόμος 4406/2016

Νόμο του κράτους (4406/2016) αποτελεί ο νέος εκλογικός νόμος, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α’ 133/26-7-2016) με τίτλο «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών». Στο άρθρο 1 του νόμου προβλέπεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Στο άρθρο 2 καθιερώνεται η αναλογική
εκπροσώπηση των κομμάτων («απλή αναλογική»). Σύμφωνα με το άρθρο 5 «πλην του άρθρου 1, του οποίου η ισχύς αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει επίσης από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αυτός εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών». Δείτε το Νόμο 4406/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά