Παράνομος ο αποκλεισμός των γυναικών από μάχιμες θέσεις στο στρατό (ΣτΕ)

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε με δύο αποφάσεις της (1323 και 1324/2016) ότι είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 περί ισότητας του Συντάγματος) και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 76/207/ΕΟΚ) η διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001 με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, αποκλείοντας τη
συμμετοχή τους στο σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε, οι γυναίκες υποψήφιες επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) είχαν το δικαίωμα να καταταγούν μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης, και όχι σε θέσεις επιχειρησιακές και τεχνικής ειδικότητας των Ενόπλων Δυναμένων (χειριστές οργάνων ελέγχου πυρός, πολυβόλων, όλμων, κ.λ.π.).
Ωστόσο, υπήρξαν γυναίκες τη διετία 2005-2006 που δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό για ΕΠ.ΟΠ. στρατού ξηράς, στις ειδικότητες υπηρέτης όλμων, πολυβόλων, χειριστριών οργάνων ελέγχου πυρός, κ.λπ. Αποκλείστηκαν και προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια. Το Γ' Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. 162 και 163/2015 αποφάσεις του τις δικαίωσε, αλλά παρέπεμψε τις υποθέσεις στην Ολομέλεια για οριστική κρίση, η οποία αποφάνθηκε με τις αποφάσεις 1323 και 1324/2016. (protothema.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Όπως επίσης, παράνομη, ρατσιστική και αντισυνταγματική είναι η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μόνο για τους άνδρες. Το Σύνταγμα δεν κάνει τέτοια διάκριση, μόνο ο αναγκαστικός νόμος περί θητείας κάνει την διάκριση χωρίς συνταγματικό έρεισμα.