Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού Δικαστών Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Ολοκληρώθηκαν και οι προφορικές εξετάσεις του ΚΒ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού των δικαστών για την κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Οι επιτυχόντες είναι συνολικά 221 και η υψηλότερη βαθμολογία που επιτεύχθηκε είναι 13.38. Δείτε τα οριστικά τελικά αποτελέσματα: Κατά σειρά επιτυχίας εδώ & Κατ' αλφαβητική σειρά εδώ 

Σχόλια