Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε ομόφωνα την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ορίζοντας ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα κατά κατεύθυνση, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:
1. Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις): 2. Κατεύθυνση Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις). Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : secrpg@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Ιουλίου 2016 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια