Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Δικαστικές ενέργειες ΔΣΑ κατά εταιρίας που αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος

Κατά εταιρίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών που διαφήμιζε νομικές υπηρεσίες στράφηκε δικαστικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 2-6-2016 συζητήθηκε η κατ' άρθρο 9 του Κώδικα Δικηγόρων αίτηση του ΔΣΑ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας κατά της εταιρείας "V.C.S.". Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αναγκαστικής εκτέλεσης, δανείων κλπ., κατ´ αντιποίηση  της δικηγορίας. Αίτημα του Συλλόγου ήταν η σφράγιση των
γραφείων της  και η απαγόρευση διαφήμισης κάθε είδους σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών. Ήδη έχει γίνει δεκτή η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, η ισχύς της οποίας διατηρήθηκε μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Με την   προσωρινή αυτή Διαταγή απαγορεύθηκε η διαφήμιση της άνω εταιρείας δια της ηλεκτρονικής της σελίδας ως προς την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...