Συνεχίζεται η Αποχή των Δικηγόρων Πειραιά, Πάτρας και Λάρισας μέχρι και 30 Ιουνίου 2016

ΔΣ Πειραιά: Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε στις 13/6/2016, αποτίμησε τις εξελίξεις και αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων Πειραιά μέχρι και την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016, με το ίδιο πλαίσιο χορήγησης αδειών. Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται χωρίς να απαιτείται άδεια από της 16/06/2016 και εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή. Η Γεν. Συνέλευση
θα συνέλθει εκ νέου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση στις 28 & 29 Ιουνίου 2016.
ΔΣ Πατρών: Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, που συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα 6/6/2016, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των δικηγόρων Πατρών ως και την Πέμπτη 30/6/2016.
ΔΣ Λάρισας: Η ΓΣ του ΔΣ Λάρισας αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής ως 30.06.2016 με το διευρυμένο πλαίσιο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και λήξη αυτής από 01.07.2016.
Eπίσης την αποχή μέχρι 30 Ιουνίου συνεχίζουν οι ΔΣ Κατερίνης, Σερρών, Τρικάλων, Δράμας, Χίου, Kαβάλας, Ροδόπης και Φλώρινας.

Σχόλια