Επείγουσα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατάθεση δικογράφων από 16 Μαϊου

Επείγουσα ανακοίνωση για την κατάθεση των δικογράφων Τακτικής και Ειδικών Διαδικασιών από 16-5-2016 εξέδωσε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Εφέτης Σπ.Γεωργουλέας. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Τα δικόγραφα προς κατάθεση θα τα παραδίδετε μέσα σε φάκελο, στο γκισέ, στον Προϊστάμενο του Τμήματος, χωρίς χαρτί προτεραιότητας, από τον οποίον θα  ενημερώνεστε για τον χρόνο παραλαβής των αντιγράφων. Για προθεσμίες και παραγραφές, θα απευθύνεστε στο
κτίριο 6 γραφείο 111, και κατόπιν εντολής Προέδρου, ο προσδιορισμός και η κατάθεση θα γίνεται στο γραφείο 201 για την Τακτική και 101 για τις Ειδικές, του κτηρίου 2». (dsa.gr)

Σχόλια