Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής κατά της αποχής των δικηγόρων

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας απέρριψε την αίτηση αναστολής κατά της αποχής των δικηγόρων, που είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο Αντ. Ξενάκη. Στην απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι ο χρόνος της αποχής (ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου 2016) δεν είναι υπερβολικός, καθώς η κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση αναβάλλεται συνεχώς
και αν τελικά ψηφιστεί «θα εξανεμιστεί το αναγκαίο για τον βιοπορισμό των δικηγόρων εισόδημα», όπως υποστηρίζει ο ΔΣΑ.
Ειδικότερα, ο προσφεύγων δικηγόρος ζητούσε να ανασταλούν προσωρινά οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τις οποίες αποφασίστηκε η παράταση της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων έως σήμερα, 15 Απριλίου.Η κύρια προσφυγή του κ. Ξενάκη, όπως και μια δεύτερη που έχει κατατεθεί από τον δικηγόρο Παναγιώτη Καλαντζάκο θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ, το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Μαΐου.
Το ΣτΕ με τον πρόεδρο του Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτριο Σκαλτσούνη, με την υπ΄  αριθμ. 68/2016 απόφασή του απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Ξενάκη επισημαίνοντας ότι η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει «δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη» πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας  των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών «προσδιορίζουν συγκεκριμένο χρόνο αποχής».
Εξάλλου, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόδηλο ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας της αποχής από την έναρξη αυτής μέχρι και τις 15.4.2016 υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) βραχύ χρονικό διάστημα».
Περαιτέρω, «μπορεί να υποστηριχθεί η εκδοχή ότι τυχόν μη συμμόρφωση μελών του Δ.Σ.Α. προς την προσβαλλόμενη απόφαση του Συλλόγου δεν συνεπάγεται, άνευ άλλου τινός, πειθαρχική ευθύνη για τα μέλη αυτού», προσθέτουν οι δικαστές.
Επίσης στην απόφαση αναφέρεται ότι «η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους είναι νόμιμο μέσο εντασσόμενο στη συλλογική-συνδικαλιστική δράση των Δικηγορικών Συλλόγων. Μάλιστα, κατά το άρθρο 241 του Κ.Πολ.Δ. «σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο». Με τον τρόπο αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του πλαισίου χορήγησης αδειών, δεν αποστερείται ο πολίτης τη δικαστική του προστασία».
«Ο ΔΣΑ επέλεξε να προβεί σε αποχές ορισμένης διάρκειας, οι οποίες επαναλαμβάνονται, καθώς αναβάλλεται συνεχώς η κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που αποτελεί και το λόγο για τη λήψη του επίμαχου μέτρου της αποχής», επισημαίνεται στην απόφαση της Επιτροπής Αναστολών.
Περαιτέρω αναφέρεται ότι «το διακύβευμα για τους δικηγόρους είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς, αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή, θα εξανεμιστεί το αναγκαίο για τον βιοπορισμό των δικηγόρων εισόδημα. Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή, το μέτρο της αποχής δεν είναι απρόσφορο, ούτε υπερβολικός ο συνολικώς διαδραμών χρόνος της αποχής».
Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Ξενάκη ότι έχει υποστεί οικονομική βλάβη από την αποχή, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί για να έχει πόρους, δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, ενώ έχει δάνειο και τρία ανήλικα παιδιά. Ο λόγος της απόρριψης είναι ότι τα στοιχεία που προσκόμισε στο δικαστήριο ο εν λόγω δικηγόρος,  δεν ήταν επαρκή να αποδείξει «ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανόρθωση βλάβη» όπως απαιτείται, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η δυνατότητα να του χορηγηθεί σχετική  άδεια από τον ΔΣΑ για παράσταση σε δικαστήριο. (πηγή: protothema.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Έτσι μπράβο.