Αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο ΕΣΠΑ

Αίτημα για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ειδικότερα στον αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ υφυπουργό. Όπως τονίζεται στην επιστολή που εστάλη στις 31/3/2016, ο ΔΣΘ θεωρεί αναγκαία και επιβεβλημένη τη μετάθεση της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά και τους δικηγόρους τουλάχιστον έως 15/5/2016, προκειμένου να υπάρξει εύλογο χρονικό διάστημα ώστε οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι πρώτα να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση και εν συνεχεία την αίτησή τους στο εν λόγω πρόγραμμα. Διαβάστε το κείμενο της επιστολής εδώ

Σχόλια