Αποχή από κάθε εξωδικαστική απασχόληση και πρόταση για αναβολή υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής εισφορών αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών

Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών έχει ως εξής: "Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, που συνεδρίασε εκτάκτως την 20.04.2016, εν όψει της παρουσίασης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και της υποβολής του προς διαβούλευση, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
-Την κλιμάκωση του αγώνα μας με κάθε τρόπο, με σκοπό την απόσυρση, άλλως την τροποποίηση προς το δικαιότερο, των διατάξεων του
νομοσχεδίου που αφορούν τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
-Την υποβολή αιτήματος προς τον κ Πρόεδρο του ΔΣΑ, για την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας.
-Την αναστολή της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου μας σε κάθε είδους επιτροπή του Δημοσίου.
-Την αναστολή για αόριστο χρόνο της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου μας από το πρόγραμμα της Νομικής Βοήθειας, για κάθε είδους υποθέσεις .
-Αποχή όλων των εμμίσθων δικηγόρων του Συλλόγου μας από κάθε εξωδικαστική απασχόληση, ακόμη και από αυτή των γνωμοδοτήσεων.
-Την κατάθεση πρότασης στην Ολομέλεια για την αναβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, πανελληνίως, όλων των συναδέλφων δικηγόρων.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι συνάδελφοι του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και απόσπασμα της πρακτικού του Δ.Σ. να κοινοποιηθεί στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Σερρών". (dsserron.gr) 

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ούτε το κάθε ΔΣ ούτε η Ολομέλεια μπορεί να υποχρεώσει τα μέλη σε συμπεριφορά που αντίκειται στο νόμο(φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις). Επίσης, οι κύριοι δεν μας λένε για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν τι θα κάνουν; Θα μας τα πληρώσουν οι ίδιοι;
Ο χρήστης Unknown είπε…

Απαιτείται πιο ώριμη στάση από τους Συλλόγους. Φοβάμει όι εάν συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο οι κινητοποιήσεις, δύο πράγματα θα συμβούν. Η θα καταργήθούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στην πράξη από απεργοσπάστες συναδέλφους ή πολλά δικηγορικά θα κλείσουν με συνευθύνη Κυβέρνησης και Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων. Η ομηρία των συναδέλφων από τους Προέδρους των Συλλόγων πρέπει να σταματήσει για το συμφέρον όλων. Ας τολμήσουμε γενικές συνελεύσεις.