Αποχή Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών

Συμβολαιογράφοι: Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου για το Ασφαλιστικό με αποχή από τα καθήκοντά του τη Μεγάλη Τετάρτη, 27-4-2016 και τη Μεγάλη Πέμπτη, 28-4-2016. Επίσης οι Συμβολαιογράφοι αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με αποχή από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 4-5-2016, την Πέμπτη 5-5-2016 και την Παρασκευή
6-5-2016. Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δε θα διενεργηθούν οι προγραμματισθέντες την Τετάρτη 4-5-2016 πλειστηριασμοί, και δε θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις για τις ανάγκες διαγωνισμών του Δημοσίου και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.
Δικαστικοί Επιμελητές: Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.

Σχόλια