Δικαίωση δικηγόρου για την υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών έκανε δεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 11291/2016 ιεραρχική προσφυγή του Δικηγόρου Εμμανουήλ Λεβογιάννη, με την οποία αιτείται την ακύρωση της πράξης της Διευθύντριας Ασφάλισης, η οποία είχε απορρίψει την ηλεκτρονική αίτησή του για υπαγωγή του στην 1η ασφαλιστική κατηγορία δυνάμει του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015. Η προσφυγή αυτή ερείδεται στο ότι δεν πρέπει να ισχύσει αναδρομικά η διάταξη του άρθρου 21 Ν. 4337/2015, με την οποία
καταργείται η δυνατότητα υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, καθώς αντιβαίνει σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές αλλά και σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της ΕΣΔΑ. Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης, οπότε θα σας ενημερώσουμε για το ακριβές σκεπτικό αυτής καθώς και για την πρακτική εφαρμογή της και θα αναρτήσουμε αναλυτικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους στο Ταμείο Νομικών (Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές) οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία μέχρι τις 17-10-2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4337/2015) και των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Υπέρ της ευδοκίμησης της προσφυγής ψήφισαν ο Αν. Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κος Δημήτρης Βερβεσός, η εκπρόσωπος των Συμβολαιογράφων κα Μαρία Πουλαντζά, ο εκπρόσωπος των Δικαστικών Επιμελητών κος Χρήστος Τόλης και ο εκπρόσωπος του συλλόγου συνταξιούχων δικηγόρων κος Χρήστος Μαρτίνης. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο κο Σπύρο Τεντζεράκη για τη συνδρομή του στην υποστήριξη της προσφυγής ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής. (δελτίο τύπου)

Σχόλια