Σήμερα στη 1 το μεσημέρι συνεχίζεται η επαναληπτική Γεν.Συνέλευση των Δικηγόρων της Αθήνας

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 4/4/2016 στο κλειστό Γυμναστήριο του Σπόρτιγκ στις 13.00΄με το ίδιο θέμα (ασφαλιστικό-ενημέρωση). Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, με απόφαση του Προεδρείου της, διεκόπη με βάση το άρθρο 102 του Κώδικα Δικηγόρων, σύμφωνα με το οποίο «εάν για
οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση». Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων συνεχίζεται μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016, συμπληρώνοντας χρονικό διάστημα αποχής πέραν των τριών (3) μηνών, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή θα συγκληθεί εκ νέου την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016.

Σχόλια