Ενημέρωση των Ευρωπαίων δικηγόρων για το σχέδιο του ασφαλιστικού που προωθείται στην Ελλάδα και για τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων δικηγόρων

Για τις επιχειρούμενες από την κυβέρνηση αλλαγές στο ασφαλιστικό ενημερώθηκαν εκτενώς οι Ευρωπαίοι δικηγόροι. Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τον επικεφαλής της ελληνικής Αντιπροσωπείας κ. Παν. Περάκη για το θέμα, καθώς και για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των Ελλήνων δικηγόρων, οι οποίες ήδη ξεπέρασαν τον ένα μήνα. Αυτό που τελικά κατέστη εμφανές σε όλους είναι ότι
τυχόν υλοποίηση των προτάσεων της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε εξόντωση το δικηγορικό σώμα στην Ελλάδα, το οποίο ήδη, κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ασφαλιστικές εισφορές (στις οποίες βεβαίως προστίθενται οι φορολογικές και οι κάθε λογής άλλες υποχρεώσεις των Ελλήνων δικηγόρων), ενώ το εισόδημά του διαρκώς μειώνεται. Συνεπώς, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει να ισοδυναμεί με δήμευση περιουσίας, αποτελεί ευθεία επίθεση στην ίδια την ύπαρξη της ανεξάρτητης δικηγορίας στην Ελλάδα και, κατ’ επέκταση, στο κράτος δικαίου.
Οι συμμετέχοντες στην Ολομέλεια θεσμικοί εκπρόσωποι των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή, κατανόηση, αλλά και ανησυχία την ενημέρωση για τις εξελίξεις αυτές, εξουσιοδοτήθηκε δε το Προεδρείο της CCBE να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες κρίνει εκείνο κατάλληλες για την υποστήριξη των Ελλήνων δικηγόρων. Βάσιμα πιθανολογείται ότι σύντομα θα υπάρξει σχετική παρέμβαση. (dsa.gr)

Σχόλια