Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι Ενώσεις Δικαστών κατά της δήλωσης μετρητών και τιμαλφών στο πόθεν έσχες

Τέσσερις δικαστικές ενώσεις και συγκεκριμένα των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση των Διοικητικών Δικαστών, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθεί ως  αντισυνταγματική και παράνομη  η υπουργική απόφαση, που προβλέπει στο πλαίσιο των δηλώσεων για το πόθεν έσχες να δηλώνονται τιμαλφή, μετρητά που υπάρχουν στο σπίτι ή σε θυρίδες και να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας συγγενικών προσώπων.Η μόνη Ένωση που δεν προσέφυγε είναι εκείνη των δικαστών και εισαγγελέων
της τακτικής δικαιοσύνης.
Η υπουργική απόφαση, που φέρει ημερομηνία 24.11.2015 καθορίζει το περιεχόμενο, τί πρέπει δηλαδή να δηλώνεται τόσο στο πόθεν έσχες, όσων προσώπων υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση ανάμεσα σε αυτούς και οι δικαστές.
Οι δικαστές ζητούν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος που αναφέρει ότι θα  δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός των Τραπεζών μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ), τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ, όπως επίσης ότι πρέπει να δηλώνονται τα  στοιχεία των οικείων συγγενών (ενήλικων και θετών τέκνων, αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων, εγγονών, κ.ά) διάταξη η οποία κατά τους προσφεύγοντες δικαστές παραβιάζει  τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ παραβιάζεται και το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα (άρθρο 5) δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία.
Επίσης, οι δικαστές υποστηρίζουν ότι εφόσον καταγραφούν τα ζητούμενα περιουσιακά και προσωπικά δεδομένα στις επίμαχες δηλώσεις, αποκαλύπτουν με τον τρόπο αυτό τα φυλασσόμενα στο σπίτι τους κινητά περιουσιακά στοιχεία, με ότι συνέπεια έχει αυτό για την ασφάλεια των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους. Εξάλλου, επισημαίνουν, ότι λόγω των capital controls που έχουν επιβληθεί οι πολίτες φυλάσσουν στα σπίτια τους χρήματα για κάποια έκτακτη ανάγκη (ασθένεια, κ.λπ.)
Ως προς την δήλωση των προσωπικών δεδομένων (επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) των οικείων συγγενών (τέκνα, γονείς, παππούς, γιαγιά, κ.ά.) που υποχρεώνονται  να αναφέρουν, τονίζουν ότι η νομοθεσία (νόμος 3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερους νόμους) έχει πλέον καταργήσει την συγκεκριμένη αναγραφή , αλλά η επίμαχη απόφαση επαναφέρει την υποχρέωση αυτή. (kathimerini.gr)

Σχόλια