Διευκρινίσεις για το ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 3βάθμιας Εκπαίδευσης"

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρουσιάζει το Diorismos.gr με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
1. Ποιούς δικαιούχους αφορά η Δράση; 
Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Διαβάστε περισσότερα στο www.diorismos.gr

Σχόλια