Συνέχιση της αποχής των δικηγόρων έως και Δευτέρα 15/2. Παραμένει ίδιο το πλαίσιο αδειών

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε στην Αθήνα σήμερα 05.02.2016 , επανεξέτασε το ζήτημα του Ασφαλιστικού και αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των δικηγορικών κινητοποιήσεων με πανελλαδική αποχή διάρκειας έως και τη Δευτέρα 15.02.2016. Η κατάσταση θα επανεξετασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή στις 12.02.2016.
Ισχύει το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14.01.2016 δηλαδή: Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης, Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά), Αναστολές
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Σημείωση: Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό. Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης. (dslar)


Σχόλια