Αποχή δικηγόρων: Το "νέο αυστηρότερο πλαίσιο" αποχής είναι (σχεδόν) το ίδιο με τα προηγούμενα

Συγκρίνοντας το πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά την αποχή από 12 έως 14/1 που αποφασίστηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, παρατηρεί κανείς ότι το "αυστηρότερο πλαίσιο" όπως σημειώνεται στην απόφαση είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό των προηγούμενων δικηγορικών αποχών. Στην πραγματικότητα η "καθολική" αποχή που αποφασίστηκε αυτή τη φορά εξαντλείται στο ότι δεν θα δίνονται άδειες για Κρατούμενους (Ποινικά)-Αυτόφωρα και Αντιρρήσεις (Διοικητικά). Κατά τα λοιπά το πλαίσιο χορήγησης αδειών είναι το ίδιο και απαράλλακτο. Συγκριτικά και ενδεικτικά δείτε το πλαίσιο για την αποχή του Νοεμβρίου 2014 εδώ,  το πλαίσιο για την αποχή του Ιανουαρίου 2013 εδώ,  το πλαίσιο για την αποχή του Νοεμβρίου 2012 εδώ και τέλος το νέο αυστηρό πλαίσιο για την επερχόμενη αποχή της 12/1/2016 εδώ.

Σχόλια