Προτάσεις για το νέο ασφαλιστικό των δικηγόρων από την Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων

Προτάσεις επί των διατάξεων του προσχεδίου νόμου με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης», αναφορικά με το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων απέστειλε προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κοινοποιούμενες και προς την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας η Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων (Π.Ε.Δ.). Όπως αναφέρεται στην επιστολή «η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δικηγόρων (ασφαλισμένων μετά το 1993) δυσκολεύονται ή ακόμα και αδυνατούν να καταβάλουν τις ετήσιες
ασφαλιστικές εισφορές τους προς το Ε.Τ.Α.Α. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν υποβληθεί χιλιάδες αιτήσεις δικηγόρων προς το Ε.Τ.Α.Α. για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από τους μισούς δικηγόρους δεν καταβάλουν τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές τους, τόσο για τον Τομέα Υγείας, όσο και για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών». Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή της ΠΕΔ με την πρόταση για το νέο ασφαλιστικό των δικηγόρων εδώ

Σχόλια