Kρατικές ενισχύσεις: Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ

1.Απόφαση του ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-515/13, Ισπανία κατά Επιτροπής, και T-719/13, Lico Leasing, SA, και Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA, κατά Επιτροπής. Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία το ισπανικό φορολογικό καθεστώς χρηματοδοτικής μισθώσεως συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση Τα οικεία μέτρα δεν συνιστούν επιλεκτικό πλεονέκτημα.
Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει κατ’ αρχάς ότι, ελλείψει οικονομικού πλεονεκτήματος
υπέρ των ΟΟΣ, κακώς η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΟΟΣ είχαν τύχει κρατικής ενισχύσεως, δεδομένου ότι μόνον οι επενδυτές έτυχαν των φορολογικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το καθεστώς STL. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, επίσης κακώς η Επιτροπή έκρινε ότι υπήρχε επιλεκτικό πλεονέκτημα και, ως εκ τούτου, κρατική ενίσχυση υπέρ των ΟΟΣ και των επενδυτών. Πράγματι, κάθε επιχειρηματίας μπορούσε να τύχει των επιμάχων φορολογικών πλεονεκτημάτων διενεργώντας ορισμένο είδος πράξεως το οποίο μπορούσε να διενεργήσει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, κάθε επιχείρηση άνευ διακρίσεως. Τα οικονομικά πλεονεκτήματα των οποίων έτυχαν τα μέλη των ΟΟΣ ήταν δυνατό να παρασχεθούν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε κάθε επιχειρηματία υποκείμενο στον φόρο στην Ισπανία άνευ διακρίσεως, τούτο δε παρά τη ύπαρξη συστήματος εγκρίσεως. Συνεπώς, κακώς η Επιτροπή έκρινε ότι οι επενδυτές είχαν τύχει επιλεκτικού πλεονεκτήματος λόγω της συμμετοχής τους σε ορισμένο είδος πλεονεκτούσας πράξεως και ότι το καθεστώς STL παρείχε επιλεκτικό πλεονέκτημα στους επενδυτές, καθόσον η φορολογική αρχή ενέκρινε, βάσει μιας προβαλλόμενης διακριτικής ευχέρειας, μόνον τις «πράξεις υπαγόμενες στο καθεστώς STL για τη χρηματοδότηση ποντοπόρων πλοίων» στις οποίες μετείχαν. Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε επαρκώς τη διαπίστωσή της ότι τα επίμαχα μέτρα συνεπάγονταν τον κίνδυνο νοθεύσεως του ανταγωνισμού και επηρέαζαν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ
2. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση T-242/12 Société nationale des chemins de fer κατά Επιτροπής. Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις ύψους 503 εκατομμυρίων ευρώ που χορήγησε η Γαλλία στη Sernam και οι οποίες είχαν εγκριθεί υπό όρους από την Επιτροπή με προγενέστερη απόφαση εφαρμόστηκαν κατά τρόπο καταχρηστικό.
Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο όρος συμβατού της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ο οποίος συνίστατο στην πώληση όλων μαζί των στοιχείων ενεργητικού της Sernam δεν τηρήθηκε. Ειδικότερα, η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση δεν αφορούσε μόνον τα στοιχεία ενεργητικού της Sernam, αλλά και σχεδόν όλα τα στοιχεία παθητικού της εταιρίας αυτής, ενώ τα τελευταία, σύμφωνα με την απόφαση Sernam 2, έπρεπε να εξαιρεθούν από την πώληση του ενεργητικού ως συνόλου. Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκε ο σκοπός της πώλησης του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της Sernam εν προκειμένω, που συνίστατο στη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας της Sernam. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι, εν προκειμένω, η εγγραφή στο παθητικό εκκαθάρισης της Sernam της ενίσχυσης των 41 εκατομμυρίων ευρώ που είχε κηρυχθεί ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά με την απόφαση Sernam 2 δεν αρκούσε για την εξάλειψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Επιβεβαιώνει την ανάλυση περί οικονομικής συνέχειας μεταξύ της Sernam και της Financière Sernam, μέσω της Sernam Xpress (θυγατρικής κατά 100 % της Sernam). Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η υποχρέωση επιστροφής της κρατικής ενίσχυσης των 41 εκατομμυρίων ευρώ μεταβιβάστηκε στη Financière Sernam. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης, το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή σε περίπτωση πώλησης σε αρνητική τιμή δεν είχε εφαρμογή. Επιβεβαιώνει επίσης ότι τα μέτρα που χορήγησε η SNCF για την πραγματοποίηση της «πώλησης όλων μαζί των στοιχείων ενεργητικού», ήτοι η προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση της Sernam με καθαρό ποσό 57 εκατομμυρίων ευρώ, η παραίτηση από απαιτήσεις έναντι της Sernam ύψους 38,5 εκατομμυρίων ευρώ και οι εγγυήσεις, συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις. Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει, συνεπώς, ότι ποσό άνω των 642 εκατομμυρίων ευρώ (εκτός τόκων) που αντιπροσωπεύει κρατικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά πρέπει να επιστραφεί από τη Financière Sernam και τις θυγατρικές της. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης (στα γαλλικά) εδώ
(curia.europa.eu)

Σχόλια