Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας καταγραφής πρακτικών στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

Yπογράφηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η Σύμβαση Σύμπραξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας καταγραφής πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας και τη διάθεση αυτών στους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου, το έργο που θα έχει διάρκεια 5,5 έτη αφορά τη δημιουργία υπολογιστικών και ηχητικών υποδομών για την ηχογράφηση και αποθήκευση των ηχογραφημένων πρακτικών με σκοπό τη ασφαλή φύλαξη αυτών σε κεντρικές υποδομές και τη διάθεση των
αποηχογραφημένων πρακτικών στο κοινό μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ). Προβλέπεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα καλυφθούν αίθουσες Εφετείων, Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων όλης της χώρας. Το έργο αναμένεται να διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματά του χώρου της δικαιοσύνης εκσυγχρονίζοντας τις παρεχόμενες από το Υπουργείο υπηρεσίες και επιταχύνοντας την απονομή του έργου της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ίσχυε και τα προηγούμενα τελευταία έτη!!!!
Έληξε η σύμβαση και σε περιφερειακά Ειρηνοδικεία της χώρας κλήθηκαν οι γραμματείς με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο να καταγράφουν χειρόγραφα τα πρακτικά. Θα έπρεπε να είχε έτοιμη ο υπουργός την ανανέωση της σύμβασης πριν ακόμη αυτή λήξη!!!! Αυτό θα πει πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργεία της δικαιοσύνης...