Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων και άλλες ποινικές διατάξεις

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης για το σύμφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. Εκτός από τα σχετικά για το σύμφωνο συμβίωσης, που περιλαμβάνουν και τροποποιήσεις σε άρθρα του Αστικού Κώδικα (1354, 1462, 1463 και 1576), ο νόμος προβλέπει τη σύσταση εθνικού συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τροποποιήσεις και κατάργηση άρθρων στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 56, 81Α, 100, 110Α, 124, 126, 127, 292, 298, 347 361Β) στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (59, 113, 279, 340, 478, 497, 578), τροποποιήσεις στον Νόμο περί Αστικής Ευθύνης
του Τύπου (ν.1178/1981), ρυθμίσεις σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και τα καταστήματα κράτησης, διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Σημειώνεται επίσης ότι στο τέλος του νομοσχεδίου, στο άρθρο 68 προβλέπεται ότι το άρθρο 347 του Π.Κ. καταργείται. Το άρθρο αυτό με τίτλο «Ασέλγεια παρά φύση» προέβλεπε τα εξής: «1.Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που  τελέστηκε: α) με  κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία β) από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου νεότερου από δεκαεπτά ετών ή από  κερδοσκοπία τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ασκεί την ασέλγεια  της παρ. 1 κατ` επάγγελμα».
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ
Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση εδώ

Σχόλια