Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων

Xριστουγεννιάτικη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εξέδωσε η κυβέρνηση (ΦΕΚ Α' 182/24-12-2015) με τίτλο «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών». Με το άρθρο 22 της ΠΝΠ μετατίθεται στην 1.2.2016 (από 1.12.2015 που ίσχυε) η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 και της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, με τις οποίες τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), σχετικά με την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του δημόσιου συμφέροντος και καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής. Δείτε την ΠΝΠ εδώ

Σχόλια