Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για παραβάσεις στην προστασία της καρέτα-καρέτα

Στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα βρεθεί και πάλι η Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Αυτή τη φορά, δικάζεται για την πλημμελή προστασία της περιοχής ωοτοκίας της caretta-caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την καταδίκη της χώρας για την απουσία ενός αποτελεσματικού και αυστηρού πλαισίου προστασίας του απειλούμενου είδους στην περιοχή και γιατί επέτρεψε την υποβάθμιση της περιοχής, μέσω της οικοδομικής δραστηριότητας και της τουριστικής της εκμετάλλευσης.
Η υπόθεση (C-504/14) θα δικαστεί την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωδικαστηρίου, η περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας»  έχει μεγάλη οικολογική αξία λόγω ενός εκτεταμένου οικοσυστήματος αμμοθινών και εξαιτίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta η οποία σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλούμενο είδος. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές φωλιάσματος για το είδος Caretta caretta στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο. «Στην περιοχή παρατηρήθηκαν ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το οικοσύστημα της περιοχής και σχετίζονται με την αμμοληψία, τον καθαρισμό της βλάστησης των αμμοθινών, την ισοπέδωση των αμμοθινικών σχηματισμών για τους επισκέπτες και την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο αμμώδες υπόστρωμα κοντά στη θάλασσα, το άνοιγμα νέων δρόμων και την οικοδομική δραστηριότητα στο σύστημα των αμμοθινών», αναφέρεται.
Η πρώτη κρούση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε το 2010. Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν ήταν επαρκείς και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την καταδίκη της Ελλάδας γιατί παρέβη τις υποχρεώσεις εκ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα:
- παρέλειψε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό καθεστώς αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας κατά τρόπο που να αποφεύγεται κάθε παρενόχληση του εν λόγω είδους κατά την περίοδο αναπαραγωγής του και κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής του και
- έχει επιτρέψει (χωρίς τη διενέργεια καμίας δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων) παρεμβάσεις οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά την εν λόγω περιοχή, μειώνοντας και καταστρέφοντας την περιοχή φωλιάσματος του είδους προτεραιότητας Caretta caretta και, τέλος, μειώνοντας και καταστρέφοντας τους οικότυπους αμμοθινών και τον οικότοπο προτεραιότητας της περιοχής.
Να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο παρατάθηκε για ακόμα ένα έτος από το υπουργείο Περιβάλλοντος η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών που ισχύει στην περιοχή των Θινών Κυπαρισσίας. Η αναστολή επιβλήθηκε ενόψει της έκδοσης προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής, με το οποίο θα ορίζονται νέες χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης. Το σχέδιο διατάγματος είχε κατατεθεί πέρυσι στο ΣτΕ για έλεγχο, αλλά επεστράφη με πλήθος παρατηρήσεων. Τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο είχαν εκφράσει και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, θεωρώντας ότι το σχέδιο δεν προτείνει επαρκή μέτρα προστασίας της περιοχής. (kathimerini.gr)

Σχόλια