Πρόσληψη επιστήμονα για τη διδασκαλία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία του μαθήματος εαρινού εξαμήνου «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο» (International and EU Tax Law) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution». Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 13/01/2016, στη Γραμματεία της Σχολής (στη διεύθυνση Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια