Διαφθορά, διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου οργανώνει το Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου με 12-14 συνεδριάσεις, στο ΣτΕ, όπου συμμετέχουν με εισηγήσεις καθηγητές Πανεπιστημίων, δικαστές και δικηγόροι και γίνονται ανακοινώσεις και ακολουθεί επιστημονικός διάλογος. Στους ακροατές δίδεται πιστοποιητικό παρακολουθήσεως. Στις συνεδρίες θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη
ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν. Το επόμενο Σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015. Εισηγητής θα είναι ο κ. Ιωάννης Βαβούρας, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: "Διαφθορά, διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις".

Σχόλια